Від автора

Мова — найдорожчий скарб народу. Як найціннішу спадщину, як заповіт поколінь передає кожна мати своїй дитині любов до народу і рідної мови.
Українська мова — одна з найрозвиненіших у світі. Вона має величезний лексичний фонд, багату синоніміку; справжньою її окрасою є надзвичайна милозвучність.
І як же неприємно буває чути мову неправильну, засмічену, спотворену. Говорячи суржиком, вживаючи неточно окремі слова, не завжди уважні до слова мовці порушують народну традицію — тримати в чистоті й розвивати рідну мову.
Мета цієї книжки — привернути увагу читачів до найпоширеніших помилок, що трапляються в усному та писемному мовленні, порекомендувати й обґрунтувати вживання правильних форм, властивих сучасній українській мові.
В основі посібника — багаторічні дослідження, роздуми автора над конкретними мовними явищами, яким були присвячені і раніше видані книжки: «Складні випадки українського слововживання» (1965, 1969), «Складні питання граматики та орфографії» (1979), «Складні випадки вживання слів» (1984), «Барви нашого слова» (1989) — видавництво «Радянська школа»; «З біографії слова» (1976, 1979), «Мандрівка в Країну слова» (1981, 1986) — видавництво «Веселка», а також рубрики в журналах «Мовознавство», «Українська мова і література в школі» і газетах «Культура і життя», «Сільські вісті».
Свої спостереження автор мав змогу перевірити на матеріалі, представленому у фондах лексичної картотеки Інституту української мови Національної Академії наук України. Частину прикладів узято з фондів картотеки.
Усього в книжці близько 250 статей. Кожна стаття проілюстрована цитатами з творів українських письменників, з періодичної преси. В додатку подано алфавітний покажчик з посиланням на сторінку, де згадується те або інше слово.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License