About

Чак Євгенія Давидівна

Чи правильно ми говоримо?

Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? — К.: Освіта, 1997. — 240 с.

У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Ілюстративний матеріал взято з творів українських письменників XIX—XX ст.
Для учнів, студентів, учителів-словесників, широкого кола читачів.
ISBN 966-04-0099-3.

© С. Д. Чак, 1997
© О. В. Пермяков, художнє оформлення, 1997

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License